EKSA | SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH COLLEGE

» EKSA

EKSA

 


           OBJEKTIF PELAKSANAAN EKSA

 

  1. Meningkatkan imej korporat
  2. Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi
  3. Menggalakkan aktiviti pembudayaan Amalan Hijau
  4. Mewujudkan persekitaran yang kondusif
  5. Meningkatkan motivasi dan disiplin
  6. Memupuk semangat berpasukan
  7. Memupuk sikap bertanggungjawab Amalan penambahbaikan berterusan

BWGECAr:02:12