DOCUMENT | SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH COLLEGE
» DOCUMENT

DOCUMENT

DOKUMEN DALAMAN KOLEJ-KOLEJ
1
SENARAI DOKUMEN DALAMAN (13.08.2021)
2
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR (13.08.2021)
3
GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN KENDIRI (13.08.2021)
4
GARIS PANDUAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ (13.08.2021)
5
GARIS PANDUAN PENGURUSAN BASIKAL DI KOLEJ-KOLEJ (13.08.2021)
6
GARIS PANDUAN PEMANTAUAN PENCUCIAN KOLEJ KEDIAMAN (13.08.2021)
7
GARIS PANDUAN PENGIRAAN MERIT TINGGAL DI KOLEJ (13.08.2021)
8
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN ANALISIS PROGRAM AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
9
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN DAN PINJAMAN PERALATAN (13.08.2021)
10
BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DAN PERALATAN GUNA TERUS (13.08.2021)
11
BORANG PENCALONAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ (13.08.2021)
12
BORANG PERMOHONAN SEWAAN PENGINAPAN (13.08.2021)
13
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR PASCA SISWAZAH (13.08.2021)
14
BORANG SEMAKAN INVENTORI BILIK PELAJAR (KOLEJ SERAH URUS) -13.08.2021
15
BORANG PEMERIKSAAN KENDIRI KOLEJ KEDIAMAN (13.08.2021)
16
BORANG PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR (13.08.2021)
17
BORANG PEMANTAUAN PENCUCIAN KOLEJ KEDIAMAN (13.08.2021)
18
BORANG PENGESAHAN STATUS PENGINAPAN PELAJAR (13.08.2021)
19
BORANG TERIMA DAN SERAH KUNCI (BAHARU-13.08.2021)
20
PEKELILING CUTI SEMESTER
21
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PEKERJA
22
LOG SERAHAN BORANG ADUAN KEROSAKAN PENGINAPAN PELAJAR (KOLEJ SERAH URUS)-13.08.2021
23
SLIP PENGESAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR (13.08.2021)
24
STATISTIK PENEMPATAN PELAJAR KOLEJ
25
CONTOH STATISTIK PENEMPATAN PELAJAR KOLEJ
26
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2018/19 (12.4.2019)
27
LAPORAN RINGKAS PEMANTAUAN PERATURAN KOLEJ (28.11.2018)
28
CONTOH PENGISIAN DATA SPOT CHECK (pindaan 2.4.2019)
29
FORMAT PENGIRAAN MERIT PELAJAR
30
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (AUKU)
31
PERINTAH TETAP UPM (KOLEJ KEDIAMAN)
32
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2020/2021 (kemaskini 01.06.2021)
33
PEKELILING PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ BAGI SESI 2021/2022 (01.06.2021)
34
BORANG LAPORAN ANALISIS PROGRAM AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
35
BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PROGRAM/AKTIVITI (baharu 13.08.2021)
36
TEMPLATE TREND ANALISI PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)

PEKELILING
37
MAKLUMAN
38
cuti antara semester
39
cuti antara semester
SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 7358/ 7384
-
BUJREAn:04:49